Yhdistys ja jäsenyys

 

Suomen Baristayhdistyksen Missio 

 

Visio: Yhdistys on alansa arvostettu kotimainen toimija; kahvialan ammattilaisten ja kahviharrastajien puolueeton yhteen kokoaja, jonka toiminta kattaa koko Suomen.

Arvot: Yhdistys on avoin, puolueeton ja objektiivinen ja pyrkii edistämään näitä arvoja kaikissa toimintaympäristöissään. Lisäksi yhdistys kannustaa jäseniään ja kaikkia alan toimijoita ja kuluttajia kiinnittämään huomiota yritysvastuuseen ja kestävään kehitykseen myös kahviliiketoiminnassa.  

Toiminta-ajatus: Yhdistyksen tarkoituksena on baristamaajoukkuetoiminnan ylläpitäminen ammattitaitoisella ja yhteistyökykyisellä tasolla, alan koulutuksen tuottaminen ja tarjoaminen, jäsentensä välisen yhteistoiminnan edistäminen, baristan ammatin arvostuksen lujittaminen sekä vahvasti kasvavan ja kehittyvän kotimaisen kahvikulttuurin edistäminen.


Yhdistys ylläpitää monipuolista maajoukkuetoimintaa sekä tuottaa koulutuksia. Näiden lisäksi yhdistys voi harjoittaa myös muuta suoraan kahvialaan liittyvää tapahtuma- ja muuta toimintaa, ei kuitenkaan liiketoimintaa. Tapahtumatoimintaansa tukemaan yhdistys voi hakea kausisponsoreita, joilta saatavat maksut kattavat tapahtumista aiheutuvat kulut. Yhdistys tiedottaa aktiivisesti eri kanavissa.  

Kurkkaa myös yhdistyksen sääntöjä ja toimintasuunnitelmaa.